Ogólnopolskie Targi Szkół Wyższych

Już po raz kolejny w naszym mieście odbyły się  Ogólnopolskie Targi Szkół Wyższych. Jak co roku młodzież radomskich szkół średnich, tegoroczni maturzyści mogli zapoznać się z przedstawianą przez uczelnie regionu mazowieckiego, lubelskiego i świętokrzyskiego ofertą edukacyjną. Uczniowie mogli wykonać testy predyspozycji , wziąć udział w wykładach oraz skorzystać z pomocy doradców zawodowych.

Dzień Bezpiecznego Internetu

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 r. Początkowo obchodzony był tylko w Europie, ale już od lat DBI przekroczył jej granice angażując państwa z całego świata. Z pełną listą państw i instytucji biorących udział w Dniu Bezpiecznego Internetu oraz z podjętymi przez nie działaniami można zapoznać się na stronie www.saferinternetday.org.

28 stycznia – Dzień Ochrony Danych Osobowych

Dzień Ochrony Danych Osobowych został ustanowiony na dzień 28 stycznia przez Komitet Ministrów Rady Europy. Obchodzony jest w rocznicę sporządzenia Konwencji 108 Rady Europy z dnia 28 stycznia 1981 r. w sprawie ochrony osób w zakresie zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych. Konwencja ta, jest najstarszym aktem prawnym o  zasięgu międzynarodowym, który reguluje zagadnienia związane z ochroną danych osobowych.

Spotkanie w ramach Patronatu nad klasami

W dniu 26.11.2018 roku odbyło się spotkanie z Panią Iwoną Warchoł wykładowcą Uniwersytetu Technologiczno – Humanistycznego w Radomiu. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klasa 3A liceum. Tematem spotkania było prawo autorskie. Przybliżony został zakres przedmiotowy praw autorskich, a także wyjaśniono czemu one służą. Ważną kwestią w dyskusji była sprawa warunków powstania ochrony oraz sytuacji, w których przysługują nam takie prawa. Wykład przedstawiony został w niezwykle ciekawy i interesujący sposób przy wykorzystaniu prezentacji multimedialnej.

Konferencja w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości

16 listopada 2018 w Zespole Szkół Muzycznych odbyła się konferencja w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. W trakcie spotkania uczniowie mogli dowiedzieć się jaki wpływ na wybór dalszej ścieżki kształcenia mają nasze marzenia, jak można studiować w Polsce i za granicą, które kierunki studiów są kierunkami przyszłości. Podczas konferencji wykładowcy zaprezentowali zgromadzonej młodzieży panele o następującej tematyce: 1. Podstawa to strategia; 2. Trendy na rynku pracy; 3. Erasmus – przygoda i droga do kariery; 4. Wielka Brytania – wyspa wielkich możliwości; 5. Rozwój psychoseksualny młodzieży; 6. Żyć marzeniami czy żyć z marzeniami; 7. Sometimes you win, sometimes you learn. Uczniowie uzyskali wiele informacji, które będą mogli wykorzystać podczas dokonywania wyboru kierunku studiów i przyszłego zawodu.