Odbiór świadectw maturalnych

30.06.2017 r.  o godz.11:00 odbędzie się rozdanie świadectw maturalnych.

Klasa 3A – sala 5,
klasa 3B – sala 1,
absolwenci – sala 9.

W późniejszym terminie świadectwa maturalne można odebrać w sekretariacie szkoły.