Klasy pod Patronatem

W roku 2018 roku IX Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 z Oddziałami Sportowymi podjęło współpracę z Katedrą Prawa Uniwersytetu Technologiczno – Humanistycznego w ramach projektu “Klasa pod Patronatem”. W dniu 12.01.2018  roku uczniowie klas licealnych uczestniczyli w I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zatytułowanej: Problemy Prawa Medycznego. Wysłuchaliśmy  dyskusji dotyczącej współczesnych praw pacjenta, aktualnych problemów finansowania świadczeń opieki zdrowotnej oraz pozabudżetowym źródle wspierania służby zdrowia, której przykładem jest  fundacja WOŚP. Oto przykładowe tematy wystąpień prelegentów: Odpowiedzialność cywilna za błędy w sztuce lekarskiej, Kontrowersje wokół przepisów tajemnicy lekarskiej po śmierci pacjenta, Ochrona pacjenta jako zadanie publiczne gminy. Uczniowie dzięki otrzymanej wiedzy mogli  wyrobić sobie pogląd na pracę prawników w systemie ochrony zdrowia w Polsce.