Rekrutacja Do IX Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego z Oddziałami Sportowymi

 Zapraszamy do rekrutacji!!

 

IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI  IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W RADOMIU

 

OFERTA EDUKACYJNA

 

            IX LO z Oddziałami Sportowymi im. J. Słowackiego w Radomiu proponuje na rok szkolny 2018/2019 następujące oddziały:

 

 

1 A 1 B 1 C
 HUMANISTYCZNA MEDIALNA PRZYRODNICZA
ROZSZERZENIE ROZSZERZENIE ROZSZERZENIE
JĘZYK POLSKI

HISTORIA

WOS

JĘZYK POLSKI

WOS

JĘZYK ANGIELSKI

BIOLOGIA

GEOGRAFIA

JĘYK ANGIELSKI

Patronat nad oddziałem sprawuje Katedra Prawa UTH w Radomiu. Podstawowym celem jest edukacja prawna i podwyższenie świadomości prawnej w zakresie nauk prawnych i ogólnospołecznych. Można uczestniczyć w zajęciach  na kierunkach: administracja i prawo oraz w konferencjach naukowych organizowanych przez Katedrę Prawa. Pracownicy dydaktyczno- naukowi Katedry Prawa prowadzić będą w szkole wykłady z zakresu nauk prawnych. Przewidujemy współpracę z radomską grupą mediową. Pod kierunkiem naszych nauczycieli będzie można tworzyć własne teksty, zdjęcia, prezentacje multimedialne rozwijając swoje zainteresowania. Prowadzone będą działania innowacyjne związane z edukacją medialną. Celem edukacji jest rozbudzenie zainteresowań przyrodniczych, co daje podstawy kontynuacji nauki na kierunkach: fizjoterapia, ratownictwo medyczne, ochrona środowiska, geografia, turystyka, AWF, biologia, biotechnologia. W oddziale poszerzone zostaną treści nauczania o zagadnienia dotyczące przyrody, gospodarki lokalnej i globalnej oraz rozwoju przemysłu.

Dla uczniów, którzy chcą łączyć naukę ze sportem i aktywnym udziałem w treningach w swojej dyscyplinie proponujemy klasy: przyrodniczą lub medialną w których obowiązywać będą innowacje z wychowania fizycznego mające na celu podniesienie sprawności ogólno-koordynacyjnej ucznia. Nauczyciele wychowania fizycznego mają doświadczenie w pracy z klasami sportowymi. Posiadają uprawnienia trenerskie i instruktorskie z dyscyplin sportowych jak: piłka nożna, judo, lekkoatletyka, fitness, joga, pilates. Zajęcia w szkole trwają maksymalnie do godziny 15.00. Dobre położenie szkoły pozwala na szybkie dotarcie do najważniejszych obiektów sportowych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radomiu.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy na dni otwarte:
 06.04.2018 w godzinach 12.00-15.00; 07.04.2018 w godzinach 9.00-12.00

Kontakt
IX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Sportowymi
im. J. Słowackiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7
ul. Staromiejska 11
26-600 Radom
Tel: 48 3625792
mail:
sekretariat@zso7radom.pl
www.zso7radom.pl
Sekretariat czynny: Poniedziałek – Piątek w godzinach 8:00 – 15:00