Konferencja na Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym

W dniu 11.04.2018 uczniowie klasy 2A LO uczestniczyli w ramach projektu “Kasy pod patronatem” w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej “Status prawny dziecka”.  W trakcie spotkania młodzież otrzymała informacje dotyczących kilku ważnych zagadnień: status prawny dziecka w postępowaniu egzekucyjnym, macierzyństwo zastępcze – ochrona praw dziecka, instytucja uznania dziecka w prawie polskim, dziecko jako ofiara nadużycia zależności przez nauczyciela. Prelegenci uświadomili jak ważne jest szybkie dokonywanie zmian w ustawodawstwie w ciągle zmieniającym się świecie.