Konferencja w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości

16 listopada 2018 w Zespole Szkół Muzycznych odbyła się konferencja w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. W trakcie spotkania uczniowie mogli dowiedzieć się jaki wpływ na wybór dalszej ścieżki kształcenia mają nasze marzenia, jak można studiować w Polsce i za granicą, które kierunki studiów są kierunkami przyszłości. Podczas konferencji wykładowcy zaprezentowali zgromadzonej młodzieży panele o następującej tematyce:
1. Podstawa to strategia;
2. Trendy na rynku pracy;
3. Erasmus – przygoda i droga do kariery;
4. Wielka Brytania – wyspa wielkich możliwości;
5. Rozwój psychoseksualny młodzieży;
6. Żyć marzeniami czy żyć z marzeniami;
7. Sometimes you win, sometimes you learn.
Uczniowie uzyskali wiele informacji, które będą mogli wykorzystać podczas dokonywania wyboru kierunku studiów i przyszłego zawodu.