Zajęcia dodatkowe dla uczniów

Informacje odnośnie zajęć dodatkowych dla uczniów zostaną umieszczone wkrótce.