Zajęcia dodatkowe dla uczniów

Informacje odnośnie zajęć dodatkowych dla uczniów zostaną umieszczone we wrześniu 2017 r.